Apikotomija – resekcija vrha korijena zuba

Apikotomija je hirurško odstranjenje vrha korijena zuba i prisutnog patološkog procesa, granuloma ili ciste. Zahvati kao što je apikotomija omogućuju sanaciju i očuvanje zuba koji se ne mogu izliječiti konzervativnom terapijom, te bi se u protivnom morali vaditi. Postupak apikotomije u najvećem broju slučajeva predstavlja potpuno uspješan postupak kojim se uklanja proces na vrhu korijena zuba.Sam postupak podrazumjeva i obavezno punjenje kanala korijena. Cijelokupni hirurški rad prolazi kroz nekoliko faza, i to:

Apikotomija1

prva faza – u kojoj se pravi rez na sluzokoži. Kako postoje različite metode izvođenja ove operacije, to će i lokalizacija ovog reza zavisiti od odabrane metode. Kada se načini rez, podigne se sluzokoža i periost (površni deo kosti), koji se jednim imenom označava kao režanj;
druga faza – kada se podigne režanj, postepeno se uklanja kost, kako bi se omogućio pristup vrhu korijena i procesu na njemu;
treća faza – kada se omogući pristup, uklanja se proces, sa naročitom pažnjom da se ukloni u potpunosti, jer bi ostaci doveli do ponovne pojave istog procesa (recidiva);
četvrta faza – posle uklanjanja procesa, pristupa se skraćivanju korijena zuba. Resekcija (skraćivanje) se obavlja pod uglom od 0° do 45° u odnosu na horizontalnu ravan;
peta faza – u kojoj se vrši punjenje kanala, sa kojim se omogućava potpuno hermetičko zatvaranje kanala korijena. Punjenje se najčešće vrši kroz krunu zuba, dok se, u nekim slučajevima, to mora učiniti preko vrha skraćenog korijena zuba. Poslije obavljanja svih potrebnih postupaka za punjenje kanala korijena i poslije uklanjanja svih zaostalih čestica, pristupa se krajnjoj inspekciji, kao i vraćanju režnja na svoje mjesto i njegovo ušivanje.

apikotomija2

Savjet za operisane pacijente

Intervencija se obavlja uz primjenu lokalne anestezije. Kada anestezija prestane da dijeluje normalna je bolna osjetljivost u operisanom području. Tada se pacijentu savjetuju analgetici.Otok se obično pojavi nakon operacija kao reakcija na siječenje tkiva i ne zahtijeva antibiotike. Kad prođe dejstvo anestezije primjenjuju se hladni oblozi (led u kesi zamotanoj u krpu) i to 20 minuta se drže oblozi, zatim dvadeset minuta ne. Tako slijedećih osam sati. Nakon operacije treba prvi dan izbjegavati vruću hranu. Zubi se peru već drugi dan nakon operacije, ne povlačeći četkicu preko šavova. Šavove treba čistiti štapićem za uši natopljenim 3% hidrogenom.

http://www.stomatologmudrinic.com

http://www.instagram.com/stomatolog.mudrinic

https://www.facebook.com/stomatologmudrinic

Advertisements

Zubni most

zubni most

Zubni most predstavlja protetsko rješenje koje podrazumijeva dvije ili više spojenih zubnih krunica. Krunice pomoću kojih se učvršćuje na preostale zube nazivaju se sidra mosta, a zubi na koje se most učvršćuje zovu se zubi nosači. Zubi koji nedostaju umetnuti su između sidara i oni čine tzv. tijelo mosta. Mostovi mogu biti različitog raspona – od kratkih koji zamjenjuju samo jedan zub i fiksiraju se na dva susjedna zuba nosača, pa sve do velikih tzv. polukružnih (cirkularnih) mostova koji se protežu preko cijelog zubnog luka i zamjenjuju veći broj zuba. Zubi nosači mosta su pri žvakanju izloženi većim opterećenjima nego zdravi zubi u normalnim uvjetima, jer se zagrizna sila primijenjene na cijeli most raspoređuju na mali broj nosača. Na primjer, most koji ima šest članova – 3 sidra i 3 međučlana, pri žvakanju podnosi opterećenje kao šest zuba, ali se sile prenose na samo tri zuba nosača.

zubni most1Postoji velik broj mogućih rasporeda zuba nosača i međučlanova, a za zube nosače je situacija to povoljnija što ih je više uključeno u most jer se tada zagrizne sile prenose na veći broj uporišta. Također, nisu svi zubi jednako sposobni podnijeti zagrizna opterećenja. Na opterećenje su najotporniji kutnjaci i očnjaci, stoga su oni bolji izbor za nosače mosta od, na primjer, sjekutića. Zubi s oštećenim parodontom slabije su otporni na opterećenje. Zubi s blago oštećenim parodontom mogu se ponekad iskoristiti kao nosači mosta, iako to nije najpovoljnije rješenje. U tom slučaju trebalo bi u most uključiti i zdrave zube koji će na sebe preuzeti veći dio opterećenja i rasteretiti zube sa slabijim parodontom. Klimavi zubi s jako oštećenim parodontom nisu dobri nosači mosta i potrebno ih je prije izrade mosta izvaditi. Razumljivo je da je odluka o izboru zuba za nosače mosta određena individualnom situacijom kod pojedinog pacijenta. Na doktoru dentalne medicine je da pažljivo razmotri moguće opcije te da isplanira most koji će uključiti zadovoljavajući broj i raspored zuba nosača. Iako je zbog boljeg podnošenja opterećenja povoljnije u most uključiti što više zuba nosača, njihov prekomjeran broj nije poželjan jer se svakim brušenjem zuba nepovratno odstranjuju zdrava zubna tkiva. Stoga je potrebno svaki most pažljivo isplanirati i naći ravnotežu između zahtjeva statike za što većim brojem nosača (zbog boljeg podnošenja opterećenja) i očuvanja preostalih zdravih zuba. Stoga na svaki zub nosač djeluju veće sile nego što bi djelovale kad on ne bi bio u sastavu mosta. Zbog velikih sila kojima su izloženi, zubi nosači moraju imati zdrav parodont koji je spodoban podnijeti povećana opterećenja. Zato je prije izrade mosta nužno izliječiti parodontne bolesti ako su eventualno prisutne, a za vrijeme nošenja mosta je važno održavati dobru oralnu higijenu da se one ne bi pojavile. Parodontna bolest zajedno s povećanim opterećenjem uzrokuje rasklimavanje zuba nosača čime on gubi svoju potpornu funkciju. Slabljenjem potpore pojedinog zuba nosača, povećavaju se sile koje djeluju na preostale zube nosače (jer se zagrizna sila tada raspoređuje na manji broj zubi), što dovodi do oštećenja njihovog parodonta, rasklimavanja i eventualnog gubitka cijelog mosta.

http://www.stomatologmudrinic.com

http://www.instagram.com/stomatolog.mudrinic

https://www.facebook.com/stomatologmudrinic

Izbjeljivanje zuba

izbjeljivanje zuba1

Posljednjih desetak godina pacijenti i stomatolozi pokazuju sve veće zanimanje za izbjeljivanje zuba, tj. postupak kojim se posvjetljuje boja zuba. Trend izbjeljivanja otad raste, pa se na tržištu pojavljuju različiti materijali, kao i nove, jednostavnije i djelotvornije metode izbjeljivanja. Razlikujemo izbjeljivanje vitalnih i nevitalnih zuba. Kod svih metoda i materijala za izbjeljivanje odvija se isti hemijski proces, a to je oksidacija. Materijal koji se uglavnom koristi za izbjeljivanje je karbamid peroksid.
Uspješno izbjeljivanje zavisi o nekoliko parametara: dobro uzetoj anamnezi, detaljnom pregledu kojim se utvrđuje postojanje indikacija i kontraindikacija za izbjeljivanje, ispravnoj dijagnozi i  dobro razrađenom planu postizanja optimalnih rezultata. U većini slučajeva može se postići znatno posvjetljenje boje zuba, iako konačan rezultat zavisi o vrsti diskoloracije.

Nekoliko uzroka promjene boje zuba:

Vanjske diskoloracije – Nastaju na caklini zbog pojačanog konzumiranja čaja, kafe, crnog vina, jakih začina, pušenja cigareta itd. U početnoj, tj. ranoj fazi mogu se odstraniti zubnim pastama, profesionalnim čišćenjem abrazivnim pastama ili pjeskarenjem zuba. Međutim, tokom godina diskoloracije postaju sve intenzivnije i sve se teže odstranjuju, tako da se u tim slučajevima, pod uvjetom da caklina zuba nije oštećena, izbjeljivanjem mogu postići uspješni rezultati.

Unutrašnje diskoloracije – Posljedica su odlaganja hromogenog materijala u dentin i caklinu. Takve diskoloracije mogu nastati preeruptivno (prije rođenja) i posteruptivno (poslije rođenja). Tako, na primjer, primjena antibiotika tetraciklina u drugom tromjesječju trudnoće dovodi do odlaganja tetraciklina u strukturu zuba tokom kalcifikacije zubnog zametka djeteta. Razlozi diskoloracije nevitalnih zuba najčešće su povezani s traumom zuba i nekrozom pulpe. Naime, trauma zuba može prouzrokovati krvarenje unutar zubne pulpe i ne mora odmah dovesti do njezine nekroze. Ali, ako nastane nekroza pulpe, dolazi do razgradnje pulpnog tkiva, kad organske molekule mogu prodrijeti kroz dentinske tubuluse u dentin.

Jatrogeni razlozi (posljedica terapijskog postupka) – Neki od razloga su nepotpuno odstranjenje pulpnog tkiva u komorici zuba prilikom trepanacije, kad dio tkiva zaostane i postane nekrotično, što je najčešće slučaj s prednjim zubima: loše punjenje korijenskih kanala, pogotovo starim materijalima za punjenje, npr. cink-oksid-eugenol pastama, stare amalgamske plombe, pogotovo one koje su postavljene bez podloge, što dovodi do sivkastog obojenja zuba.

Kontraindikacije za postupak izbjeljivanja

To je ponajprije starost pacijenta. Donja starosna granica su pacijenti stariji od deset godina, a gornje granice nema. Stariji pacijenti, međutim, moraju biti svjesni činjenice da površina korijena zuba ostaje tamnija u odnosu na izbijeljenu krunu zuba. Izbjeljivanje se ne preporučuje trudnicama i dojiljama. Osim toga, navike kao što su pušenje, učestalo pijenje kafe, čaja i crnog vina tokom tretmana usporavaju postupak, a nakon izbjeljivanja skraćuju dugotrajnost postignutog rezultata.

Šta se može očekivati

Prije samog postupka pacijenta treba upoznati s mogućnostima i eventualnim posljedicama stomatološkog tretmana tokom izbjeljivanja. Naime, nisu svi pacijenti kandidati za izbjeljivanje. Zubi sa žutim i žuto-smeđim nijansama lakše se izbjeljuju nego oni plavo-sivih nijansi. Također, diskoloracije prouzročene tetraciklinskim antibioticima izbjeljuju se znatno teže uz dulji tretman i kombiniranje tehnika.

Izbjeljivanje vitalnih zuba

Za izbjeljivanje kod kuće koriste se preparati karbamid peroksida, u koncentraciji do najviše 22 posto. Neki proizvodi sadrže fluor i kalij nitrat, koji dodatno djeluju kao zaštita od preosjetljivosti.
Prije samog izbjeljivanja potrebno je uzeti anamnezu, napraviti detaljan pregled zuba i parodonta, sanirati karijesne lezije i plombe s lošim rubnim zatvaranjem, odstraniti tvrde i meke naslage i ispolirati zube, odrediti nijansu zuba po ključu boja te uzeti otisak za izradu individualnih udlaga.
Prilikom predaje udlage i materijala za izbjeljivanje, pacijenta treba detaljno uputiti o nanošenju udlage s gelom na zubni luk. Važno je napomenuti da, ako pri stavljanju udlage dođe do pojave boli ili bolnog hlađenja na zubima, udlagu treba odmah skinuti, isprati zube te se javiti stomatologu. Kontrola je potrebna kroz dva do tri dana.
Najčešće nuspojave pri vitalnom izbjeljivanju su preosjetljivost zuba i oštećenja zubnog mesa. Uglavnom je riječ o laganoj preosjetljivosti koja prestaje ubrzo nakon završetka tretmana, tokom 24 do 48 sati. Pacijentu se na nekoliko dana može dati i preparat za desenzibilizaciju. Međutim, ako se pojave bol i nepodnošljivo hlađenje, postupak treba odmah prekinuti, a u udlagu se stavlja materijal za desenzibilizaciju na bazi kalij nitrata koji djeluje trenutačno.

Izbjeljivanje nevitalnih zuba

Najčešći uzrok diskoloracije nevitalnih zuba je propadanje pulpnog tkiva praćeno krvarenjem, što je česta posljedica traumatske ozljede. Uz to, diskoloraciju mogu izazvati i ostaci pulpnog tkiva nakon lošeg endodontskog tretmana korijenskog kanala. Međutim, bez obzira na uzrok, stepen diskoloracije direktno je povezan s vremenom između gubitka vitaliteta pulpe i početka terapije. Drugim riječima, što je to vrijeme dulje, penetracija u dentinske tubuluse je dublja, a diskoloracija jača. Zato je prvi uvjet za uspješno izbjeljivanje nevitalnih zuba korektno izvedena endodontska terapija.
Kod same tehnike izbjeljivanja od posebne je važnosti dobro zaštititi ulaz u korijenski kanal. Materijal koji se u tom slučaju koristi je 35-postotni karbamid peroksid. Što se tiče same tehnike, nakon izolacije mekih tkiva materijal se nanosi u kavitet zuba i na vanjsku plohu zuba, i ostavi da djeluje nekoliko minuta. Zub se nakon toga dobro ispere i posuši te se provjeri boja. Postupak se može ponoviti još dva puta po desetak minuta. Ako je potrebno, postupak se ponavlja sljedeći dan. Kad postignemo željenu boju, slijedi razdoblje stabilizacije boje, i nakon 10 do 14 dana izrađuje se ispun (plomba).
Najnovija metoda izbjeljivanja je primjena CO2 lasera, kojim se za 10 minuta u ordinaciji boja zuba mijenja za dvije nijanse.
Na kraju je važno reći da se, uz pridržavanje uputa, samodisciplinu i nepretjerivanje u primjeni gela za izbjeljivanje, postižu zadovoljavajući rezultati bijeljenja, uz učinke koji gotovo nisu štetni na samu strukturu zuba.

http://www.stomatologmudrinic.com

http://www.instagram.com/stomatolog.mudrinic

https://www.facebook.com/stomatologmudrinic

Ortodontske folije

ortodontska folija1

Folija za ispravljanje zuba (Invisalign ili eCligner ili nevidljiva fiksna proteza)  su zapravo različiti nazivi za plastične providne folije koje služe za ispravljanje blagih nepravilnosti zuba. Za razliku od klasičnih fiksnih proteza koje se sastoje od bravica, lukova i elastičnih gumica, folije za ispravljenje zuba dovode zube u idealan položaj uz pomoć plastičnih, providnih alajnera. To ih čini praktično nevidljivim na zubima, za razliku od standardnih fiksnih aparata. Zbog toga ih pacijenti rado biraju, jer im omogućavaju ispravljanje zuba nevidljivo za okolinu.

ortodontska folija

 

Nevidljive folije za ispravljenje zuba su izrađene od tanke, providne plastike (medicinski poliuretan). Slične su folijama za kućno bijeljenje zuba, ali su izrađene od tvrde plastike, koja je još tanja i providnija od folija za izbjeljivanje zuba. Nošenje folija za ispravljanje zuba je još manje uočljivo nego nošenje folija za izbjeljivanje zuba. Folije za ispravljanje zuba su najsličnije retejnerima koji se nose nakon skidanja fiksne proteze, samo su još tanje i imaju zaobljene ivice uz zube.

Kako folije za ispravljanje zuba rade?

Folije ili plasticni alajneri se nalaze preko zuba i produkuju blage sile koje pomjeraju zube. Svaka folija ima tačno utvrđeni zadatak i pomjera zube za 0.25-0.3 mm. To se možda čini malo, ali gledajući prije svega zdravlje vaših zuba i da sile na njima moraju biti minimalne, konačni razultati se mogu postići nošenjem 10, 20 ili više folija. Kada počnete da nosite folije za ispravljanje zuba, primjetićete kao da folija ne leži idealno na svim zubima i osjetićete blagi pritisak na zubima. Može da vam se učini da leže previše čvrsto na zubima. Takođe je moguće da je teško stavljate i skidate sa zuba. To je zbog toga, što nevidljiva fiksna  nije napravljena da leži idealno na zubima, već je napravljena da pomjera zube u onaj položaj koji je sa tom folijom definisan. To se postiže nakon mjesec dana nošenja folije i kako vrijeme prolazi, primjetićete da sve lakše stavljate foliju na zube i da je pritisak na zubima gotovo nestao. To je zbog toga što su folije već pomalo pomjerile zube. Nakon mjesec dana nošenja jedne folije, uzimate sljedeću foliju za ispravljanje zuba i pomjeranje se nastavlja sve do idealnog položaja koji je određen na početku terapije.
Svaka folija je odgovorna za samo jedan korak u cijeloj terapiji. Svaka folija pomjera tačno određene zube do položaja definisanog tom folijom.

Kako se izrađuju folije za ispravljanje zuba?

Proces izrade prolazi kroz tri faze:
1. Pregled sa ortodontom
2. Uzimanje otisaka obe vilice i ortodontska analiza
3. Animacija pomeranje zuba i izrada folija

Pregled sa ortodontom
Ako ste pomislili da su folije sjajno rešenje za vas, vjerovatno postoji mnogo pitanja koje želite da postavite i još dosta stvari su vam nejasne i želite da ih saznate prije donošenja definitivne odluke. Tokom pregleda sa ortodontom, možete da postavite sva pitanja koja vas interesuju a on će, sa druge strane, da procjeni da li su folije za ispravljanje zuba najbolje rješenje za vas. Svaki pacijent je različit i nisu folije najbolje rješenje za svakog pacijenta.
Uzimanje otisaka i ortodontska analiza
Prije nego što ortodont počne da planira terapiju, neophodno je da sakupi određene informacije o trenutnom stanju zuba, njihovom položaju, načinu kako grizete i odnosu gornje i donje vilice. Zato su mu neophodni otisci vilica, rendgen snimci ( ortopan i profilni telerendgen snimak) i fotografije lica.
Animacija pomjeranja zuba i izrada folija
Već prilikom prve konsultacije sa ortodontom, uzimaju se 2 para otisaka. Jedan par za ortodontsku analizu, a drugi par za tehničara koji skenira modele dobijene iz otisaka i unosi u softverski program. Softver zatim preračuna idealnu poziciju zuba i potrebna pomjeranja. Na osnovu toga se i odredi potreban broj folija. Tu animaciju zatim pogleda ortodont i na osnovu urađene ortodontske analize uradi, ako je potrebno, još neke korekcije položaja zuba.

 

http://www.stomatologmudrinic.com

http://www.instagram.com/stomatolog.mudrinic

https://www.facebook.com/stomatologmudrinic