Ortodoncija

malokluzija

Ortodoncija predstavlja granu stomatologije koja se isključivo bavi malokluzijama tj nepravilnim zagrižajima. Ove neprijatnosti mogu biti djelo lošeg položaja zuba i/ili loših međuviličnih odnosa. Sama riječ “ortodoncija” nastala je od grčkih riječi orthos (prav, savršen) i odous (zub). Ortodoncija se uglavnom bavi ispravljanjem malokluzija kao i uticajem na rast i razvoj vilica  u cilju sprječavanja nastanka ovih malokluzija.

Malokluzije

Malokluzije su stanja pri kojima postoje odstupanja od normalnog odnosa jednog ili više zuba prema drugim u istom zubnom luku, kao i prema zubima suprotnog luka. U mno­gim slučajevima teško je odrediti da li jedna malokluzija pripada ekstremnim varijacijama normalnih stanja ili nepra­vilnostima u razvitku. Prema današnjoj klasifikaciji, sve malo­kluzije se mogu podijeliti u nekoliko grupa, i to:
• Nepravilnosti pojedinih zuba,
• Nepravilnosti zubnih lukova,
• Sagitalne nepravilnosti u okluziji,
• Transferzalne nepravilnosti u okluziji,
• Vertikalne nepravilnosti u okluziji.

malokluzija1

Prevencija malokluzija

Prevencija malokluzija podrazumijeva sve one aktiv­nosti kojima bi spriječili nastanak istih i one počinju još od rane mladosti. Mjere prevencije koje se sprovode do 3. godine starosti odnose se prije svega na pravilno uzimanje hrane. Hrana treba da bude raznovrsnija nego kod dojenčeta i treba da omogući sve što je potrebno organizmu u razvoju, tj. oko 100 različitih činilaca (oko 20-ak vitamina i minerala, 23 amino-kisjeline, 10-ak masnih kisjelina i isto toliko šećera). U ovom periodu neophodno je unositi i proteine životinjskog porijekla.
Laganim nicanjem mliječnih zuba i hrana treba da bude sve tvrđa. Nicanjem mliječnih molara (između 12-og i 18-og mjeseca) dijete već treba da žvaće. U tom periodu re­fleks sisanja treba zamijeniti refleksom žvakanja. Pravilno žvakanje ima višestruku ulogu. Doprinosi pravilnom razvoju vilica, uspostavljanju pravilnih međuviličnih odnosa a pove­ćava otpornost zuba na karijes. Pored ovih opštih mjera u ovom periodu treba preduzeti i uže preventivne mjere. Kada govorimo o ovim mjerama, prije svega mislimo na prevenciju nastanka loših navika. Tu razlikujemo:
• Prevenciju navike sisanja,
• Prevenciju navike disanja na nos i
• Prevenciju preranog gubitka zuba.

Prevencija u širem smislu prije svega obuhvata li­ječenje prvih simptoma nepravilnog razvoja vilica. Sprovođenjem određenih vježbi kao i upotrebom nekih jednos­tavnih aparata, nastali poremećaji se, uz pomoć potencijala rasta i razvoja, ispravljaju.

Mehanizam ispravljanja zuba

Mehanizam ispravljanja zuba zasniva se na mogućno­stima pomjeranja zuba ortodontskim aparatima, bez štetnih posljedica po zub i, prije svega, mogućnosti kosti da se prilagođava uticajima raznih sila tj. da na pritisak reaguje raz­gradnjom a na vuču stvaranjem nove kosti.
Pomjeranje zuba se dešava tokom cijelog života: nicanjem se zubi pomjeraju kroz viličnu kost; trošenje zubnih krunica dovodi do njihovog stalnog nicanja iz alveole; vre­menom kontaktne tačke između zuba, zbog abrazije, postaju kontaktne površine, zbog čega se zubi neprekidno pomjeraju; rani gubitak mliječnih i stalnih zuba praćen je spontanim pomjeranjem susjednih zuba prema praznom prostoru. Kako se zubi spontano pomjeraju tako se sa njima seli i zubna ča­šica.
Treba naglasiti da je životno doba paci­jenta tokom kog se mogu izvršiti ortodontska pomjeranja, skoro neograničeno. Dozirane sile prouzrokuju pomjeranje zuba i poslije 30-te, pa i 40-te godine života. No, kako ortodontsko liječenje u cjelini, tako i pomjeranje zuba, brže je i uspješnije, a postignuti rezultati stabilniji, ako se terapija obavlja u mlađim uzrastima. Kod odraslih osoba, reakcije tkiva na ortodontske sile nešto su usporenije, tako da su pomjeranja zuba sporija.
Najveći broj ortodontskih aparata za liječenje malokluzija zasnovan je na dejstvu mehaničkih sila. Zbog toga se dejstvo sila mora brižljivo prilagoditi mogućnostima potpo­rnih tkiva, jer bi u suprotnom došlo do njihovog oštećenja.
Pored mnogobrojnih faktora koji se moraju uzeti u obzir, prilikom planiranja ortodontske terapije najveći uticaj ima, prije svega, životno doba pacijenta.

http://www.stomatologmudrinic.com

http://www.instagram.com/stomatolog.mudrinic

https://www.facebook.com/stomatologmudrinic

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s